Hydrangea I

Hydrangea I
Hydrangea I
Hydrangea by Namiko Kitaura
Hydrangea I
a picture of dried violet hydrangea flower shot by Namiko Kitaura
a picture of dried hydrangea petals by Namiko Kitaura
Back to Portfolio

Other Works

Menu

Namiko Kitaura